สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงกล่าวชื่นชมบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสาน ใน “โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ตำบลหัวทะเล”

ตามที่เกิดเหตุอุทกภั […]

สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 นครราชสีมา

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

นศ.จิตอาสาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมใจพัฒนาพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 21 กันยายน 25 […]