วันที่ 18 กันยายน 2563 ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษา มทร อีสาน พร้อมด้วย อ.สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร อีสาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โอกาสนี้ ผู้แทน มทร.อีสาน ทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งมอบช่อดอกไม้ให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งความรักความห่วงใยในฐานะสถาบันพี่น้อง ราชมงคล-ราชภัฏ ที่มีสัมพันธ์อันดีให้กันมาอย่างยาวนาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site