อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับ ด […]