วันที่ 16 กันยายน 2563 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และคณาจารย์สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และคณะ พร้อมนำเยี่ยมชม “ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เพื่อตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการรับใบอนุญาตเปิดเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในเร็ว ๆ นี้

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site