วันที่ 15 กันยายน 2563 มทร.อีสาน จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ พื้นที่โดยรอบภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำทีมเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน จำนวน 50 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา: กองพัฒนานักศึกษา มทร..อีสาน

More from my site