มทร. อีสานโพล เผยประชาชนเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวช้าจากพิษโควิด-19 หวังให้รัฐบาลปรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชัดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]

สถาบันระบบราง มทร.อีสาน ลุยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบราง พร้อมส่งอาจารย์ในหลายสาขาเข้าอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ

วันที่ 9- 11 กันยายน […]