นักศึกษาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ พร้อมปฏิบัติงาน มั่นใจฝีมือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2 […]