สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ มทร.อีสาน จัดอบรมยกระดับฝีมือช่างแอร์ สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานในวิชาชีพเฉพาะทาง

วันที่ 1-4 กันยายน 2 […]