วันที่ 1 กันยายน 2563 ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองอธิกาบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน พร้อมด้วย ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือกันบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนในอนาคต ณ ห้องประชุมแคนา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน นครราชสีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ