มทร.อีสาน หารือกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน วางแผนร่วมกันพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 1 กันยายน 256 […]