มทร.อีสาน อันดับ 3 ม.ราชมงคล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 โดยได้ผลรวม 91.29 คะแนน

วันที่ 30 กันยายน 25 […]

สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ สู่ทิศทางมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยกับโคราชเมืองไมซ์

วันที่ 28 กันยายน 25 […]

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ดร.ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิ […]

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะการปฏิบัติการ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

วันที่ 26 – 27 […]

นายกสภา มทร.อีสาน นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและหารือด้านการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อการศึกษา ร่วมกับ บ.หัวเว่ย (ประเทศไทย)

วันที่ 28 กันยายน 25 […]

อาจารย์ มทร.อีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายด้านการเกษตร UNTA แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืนร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้อง […]