มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ น้องลูกตาล นางสาวสุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวนครราชสีมา ประจำปี 2563 จากการประกวดนางสาวนครราชสีมา ประจำปี 2563 ณ Korat Hall 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นางสาวสุรารักษ์ เคยได้รับตำแหน่ง ดาว ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เมื่อปี 2562 ซึ่งจากการประกวดนางสาวนครราชสีมานั้น น้องลูกตาลสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนฉะฉาน และมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี อีกทั้งยังสามารถตอบคำถามด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการเรียนการสอนในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสานนั้น สามารถฝึกทักษะให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และนำมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างแท้จริง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ขอบคุณภาพจาก เพจนางสาวนครราชสีมา – Miss Nakhon Ratcahsima

More from my site