วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ได้ร่วมกล่าวต้อนรับประธานในพิธี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา ในการจัดงานนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดนครราชสีมา) ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายศิลปินภาคอีสานด้านทัศนศิลป์ให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยนำศิลปวัฒนธรรมของอีสานมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างให้เกิดมูลค่า คุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสำนึกรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองได้ อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นโคราชเมื่อแห่งศิลปะ ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Korat 2021 อย่างยิ่งใหญ่ในปี 2564 นี้

ทั้งนี้มีการจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน งหวัดนครราชสีมา โดยผู้สนใจเข้าชมผลงานดังกล่าว สามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ