วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มทร.อีสาน ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการมาเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษา สปป.ลาว และกัมพูชา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จาก มทร.อีสาน ในการเข้าทำงาน เข้าฝึกงาน หรืองานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบริษัทในเครือทั้งหมด 12 บริษัท พร้อมกันนี้ได้หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site