วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน และดร.จาริณี จงปลื้มปิติ พร้อมคณาจารย์สาขาวิศวกรรม​เครื่องจักร​กล​เกษตร​ คณะวิศว​กรรม​ศาสตร์​และ​สถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน ​ลงพื้นที่บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกด้วย Vibration Multiple Layer Airflow ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัย​เทคนิคปักธงชัย​ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา​ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงเกษตรกร และประชาชนทั่วไป​ ในเขตอำเภอปักธงชัย​ และใกล้เคียง เข้าร่วมรับชมมากกว่า 500 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คลินิกเทคึโนโลยี มทร.อีสาน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site