มทร.อีสาน ต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการหารือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาเข้าทำงานในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ ทั้ง 12 บริษัท

วันที่ 25 สิงหาคม 25 […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.อีสาน ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

วันที่ 24 สิงหาคม 25 […]