วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมประกวดแกะลวดลายวิจิตร ฉลุโคมไฟ ในงานถนนคนเดิน ดูดินด่านเกวียน ถนนสายวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโคราช ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

จากการประกวดดังกล่าว นักศึกษา มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล ดังนี้ นายภูธเนศ ปล้ำกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ นายพฤหัตถ์ พื้นผา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น รักซ้อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวด โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายธนิต จิตละมัย ผุ้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับงานถนนคนเดิน ดูดินด่านเกวียน ถนนสายวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโคราช จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมจัดการพื้นที่ถนนคนเดินภายในงาน รวมถึงได้นำผลงานของนักศึกษาในสาขาเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานอีกด้วย ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นการนำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวตำบลด่านเกวียนมาจัดแสดงเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ผศ.จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง

More from my site