วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน นำทีมนักวิจัย มทร.อีสาน เข้าประเมินปิดโครงการ Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในเรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตเครื่องตัดอ้อยแบบวางกองสำหรับติดรถแทรกเตอร์ ด้วยโปรแกรม Plant Layout Simulation โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ธรรมแสง และคณะนักวิจัย ณ บริษัท ศิริวัฒนาโลหะกิจ จ. อุดรธานี เพื่อตีโจทย์ให้กับความต้องการของภาคเอกชน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร

More from my site