อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมแชร์เทคนิคการประกอบธุรกิจยุคใหม่ ในงานสัมมนา SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19

วันที่ 21 สิงหาคม 25 […]

เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.อีสาน ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ หมู่บ้านดอนแสนสุข อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 18 สิงหาคม 25 […]