มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยมีการรณรงค์ให้แต่งกายชุดผ้าไทยสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ในทุกวันพฤหัสบดี และมีการแต่งกายชุดผ้าไทยสวยงามในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมจากผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยชุดผ้าไทยที่ใส่ในแต่ละวิทยาเขตล้วนเป็นผ้าพื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ตั้งวิทยาเขต อาทิ วิทยาเขตขอนแก่น นำผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นมาจัดทำเป็นชุดเสื้อผ้าสวยงาม วิทยาเขตสกลนคร มีชื่อเสียงด้านผ้าคราม ซึ่งบุคลากรวิทยาเขตสกลนครจะแต่งกายด้วยชุดที่ได้จากผ้าย้อมครามเป็นประจำทุกวัน รวมถึงวิทยาเขตสุรินทร์ ได้นำผ้าไหมสุรินทร์มาใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงเป็นเครื่องแต่งกายของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ภาพจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา

ภาพจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

าพจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ภาพจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ภาพจาก มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site