วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานครฯ

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน พร้อมดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการ อว. อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศ และโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีกับ ท่านเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ด้วยครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ขอบคุณภาพจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

More from my site