วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ฮอล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช โดยมี นางสาวเจริญศรี เต็งจงดี และนางเบญจวรรณ พลสูงเนิน เจ้าหน้าที่จากงานเลขา มทร.อีสาน ร่วมในพิธี

More from my site