วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะผู้บริหาร และนักวิจัยร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการเข้าสำรวจแปลงปลูกกัญชงกัญชา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าประชุมหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์กัญชาและสมุนไพรจากน้ำมันหอมระเหย พร้อมเขื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแนวฝั่งโขง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน