นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมประกวดเขียนลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ในงานถนนคนเดิน ดูดินด่านเกวียน ถนนสายวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโคราช ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

จากการประกวดดังกล่าว นักศึกษา มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล ดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเทพพิทักษ์ สว่างแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววนิดา ตามศิริ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 นายเอกราช พลับจะโปะ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับงานถนนคนเดิน ดูดินด่านเกวียน ถนนสายวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโคราช จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลุกกระแสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวตำบลด่านเกวียนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาที่ทำขึ้นจากดินด่านเกวียน อันเป้นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ผศ.จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง

More from my site