วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ผุสดี นิลสมัตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม รวมถึงนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มทร.อีสาน ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง โดยมีการปลูกต้นไม้ และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความสะอาดและสวยงาม

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน