ทีม “หมูล่ารางวัล” จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สร้างเครื่องปั่น 2 in 1 ลุ้นต่อยอดสู่ธุรกิจ Startup ระดับประเทศ 14 ก.ย. นี้

นักศึกษาสาขาการตลาด […]