มทร.อีสาน สำรวจพื้นที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมา

วันที่ 13 สิงหาคม 25 […]

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม พัฒนาฝีมือช่างและวิศวกรในโรงงาน

วันที่ 13 – 27 […]