วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell จำนวน 30 เครื่อง จากบริษัท ออเรคอน คอนชัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ซึ่งมีศิษย์เก่าแผนกช่างจักรกลหนัก นายอภินันท์ เลขพัฒน์ และนายอำนวย แวนประเสริฐ เป็นผู้ประสานงานในการรับบริจาคเครื่องคอมพิมเตอร์ในครั้งนี้ โดยนอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพยังได้หารือกับทางบริษัทเพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย

More from my site