วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563  ผศ.จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบเซรามิก คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นำทีมอาจารย์ มทร.อีสาน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านงานเครื่องปั้นดินเผาให้กับผู้ต้องขัง ณ แปลงเกษตร 1,055 ไร่ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อฝึกวิชาชีพงานเครื่องปั้นดินเผา และยกระดับฝีมือและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือทางวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษนำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างสุจริตต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ผศ.จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง