วิศวกรรมสำรวจ มทร.อีสาน ฝึกเข้ม! ทดสอบคุณภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส โดยใช้ค่าสะท้อนแสงของพืชเศรษฐกิจในภาคอีสานตอนล่าง

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2 […]

หลักสูตรชีวผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝึกเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากของเสีย แปลงขยะเหลือทิ้งสู่สิ่งของที่มีมูลค่า

วันที่ 6 สิงหาคม 256 […]