มทร.อีสาน ร่วมผนึกพลังเครือข่ายราชมงคล พัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 6 สิงหาคม 256 […]

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ทุ่มเงิน 1.2 แสนบาท ให้คณะบริหารธุรกิจจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สู่การผลิตข่าวสารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วันที่ 6 สิงหาคม 256 […]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมประชุมกับ มรภ.นครราชสีมา วางแผนการบูรณาการวิจัยการจัดการกลยุทธ์หมู่บ้านนวัตวิถี เขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์ สู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มห […]

การตลาด บริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 ให้รุ่นพี่แนะนำรุ่นน้องสู่การเตรียมความพร้อมรูปแบบใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 สิงหาคม 256 […]