ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

วันที่ 4 สิงหาคม 256 […]