วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ มทร.อีสาน และ ดร.อุษณา แจ้งคล้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำทีมอาจารย์ที่ปรึกษา มทร.อีสาน ผศ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น และ ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมยุทธ์16 ณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้สถาบันชุณหะวัณฯ ได้ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาให้คำปรึกษาโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มลูกชิ้น แบรนด์จอมยุทธ์16 โดยเจ้าของโรงงานดังกล่าวได้ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมนำเยี่ยมชมโรงงานและขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ทีมงานสถาบันชุณหะวัณฯ ได้รับทราบปัญหาและให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ทางทีมงานสถาบันชุณหะวัณฯ จะมีการจัดทำ Business Model ตามกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด 4.0 (OPOAI + Mini ITC)

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน

More from my site