วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน จัดประชุมชี้แจงหลักสูตรให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาสาขาระบบราง เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้มีการแนะนำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านระบบรางเพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร13) มทร.อีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา: ระบบรางแห่ง มทร.อีสาน

More from my site