วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​วัชร​พล​ นาค​ทอง​ รองคณบดี​ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา และคณะอาจารย์สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะ​วิศวกรรม​ศา​สตร์และ​สถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมทำโครงการบริการชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้พิการทางสายตา” โดยภายในโครงการมีการมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ในประโยชน์​สำหรับการเรียน-การสอนของครูและนักเรียน​ต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

More from my site