วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าของวิทยาลัยฯ ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนประชาสามัคคี ในการมาเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพบริหารธุรกิจเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจ การให้บริการ การตลาด และการจัดทำบัญชี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

More from my site