สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม นำนักศึกษาบริการชุมชน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

วันที่ 29 กรกฎาคม 25 […]

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.ประชาสามัคคี ในการมาเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

วันที่ 30 กรกฎาคม 25 […]