ดร.สมชาติ ดีอุดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และอาจารย์ปรัชญา บำรุงกุล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2563 ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน

More from my site