วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยกิจกรรมในพิธี ช่วงแรกเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยอธิการบดี มทร.อีสาน และผู้บริหาร ได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 5 รูป จากนั้นเข้าสู่พิธีการถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีวางพานพุ่ม โดยในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยจะมีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางพระบรมราโชวาทต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑุรย์ เคนท้าว และพลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site