วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน พร้อมด้วย ดร.ธีรวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ และ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม University Network for Tropical Agriculture หัวข้อ จัด “Boosting university world ranking through UNTA cooperation” โดย National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ซึ่งมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมกว่า 7 ประเทศประกอบด้วย ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ในการนี้ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้ยงกลาง ได้ถูกรับเชิญให้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อดังกล่าว และได้บรรยายถึงความร่วมมือระหว่างสมาชิก UNTA ต่อการสร้างความร่วมมือสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านเกษตรกรรม รวมถึงผลการดำเนินงาน แนวโน้มการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (green university)

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

More from my site