มทร.อีสาน ร่วมประชุมกับ ม.Pingtung ไต้หวัน เตรียมจัดเวทีเสวนากับอีก 7 ประเทศ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญ มทร.อีสาน เข้าร่วมบรรยายในงาน

วันที่ 21 กรกฎาคม 25 […]