ระบบราง มทร.อีสาน เตรียมตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะบุคลากรด้านระบบราง แห่งแรกในภาคอีสาน แห่งที่ 3 ของประเทศ

วันที่ 17 กรกฏาคม 25 […]