วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน ให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านระบบขนส่งทางรางของ มทร.อีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน

สำหรับการต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการในครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้มีการนำคณะดูงานเข้าศึกษาพื้นที่ฝึกปฎิบัติจริงของสาขาระบบราง พร้อมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในระดับสากล โดยจะมีการทำความร่วมมือระหว่างกันในการร่วมผลิตบุคลากรด้านระบบราง ทั้งด้านทวิภาคี Up skill และ Re skill และหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

More from my site