มทร.อีสาน ต้อนรับอธิบดีกรมยุโรป และคณะ ในการร่วมหารือความร่วมมือกับ บ. Pearson พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างบุคลากร ตามมาตรฐาน BTEC

วันที่ 17 กรกฎาคม 25 […]

มทร.อีสาน ต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านระบบขนส่งทางราง เตรียมร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านในเร็ว ๆ นี้

วันที่ 16 กรกฎาคม 25 […]