วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Day : D-Day ปั้น ปรุง เปลี่ยน SMEs ให้ดีพร้อม ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้ให้บริการ Software House จำนวน 7 ราย มาร่วมออกบูธและนำเสนอผลิตภัณฑ์ Software เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำซอฟแวร์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ รวมถึงเป็นการสนับสนุน Startup ที่เป็นผู้ผลิตและบริการซอฟแวร์ไทย ให้สามารถขยายฐานลูกค้าี่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site