วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี อ.สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. อย่างถูกวิธี และไม่เสียโอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้ผู้จัดโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างรัดกุม โดยให้นักศึกษาทุกคนใส่หน้ากากอนามัย รับการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนจะเข้าร่วมโครงการ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารันต์ และกองพัฒนานักศึกษา /ภาพ

More from my site