มทร.อีสาน ต้อนรับ ผู้บริหาร ธ.ก.ส. นครราชสีมา หารือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเกษตรไทย พร้อมร่วมส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ! เพื่อค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่

ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง […]