วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา เดินทางมารายงานตัวเข้าหอพักในมหาวิทยาลัย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมส่งนักศึกษาเข้าหอพัก พร้อมทั้งมีนักศึกษารุ่นพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ พร้อมใจกันมาต้อนรับและช่วยน้องๆ ขนย้ายสัมภาระขึ้นหอพัก ซึ่งบรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1) ในวันแรกนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งเป็นไปตามมารตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนี้มีการรับชุดนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสร์ฯ ที่บริเวณหอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกัน

ทั้งนี้การรายรายงานตัวเข้าหอพัก (รอบที่ 1) มีกำหนดระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 โดยวันที่ 8 กรกฎาคม เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับวันที่ 9 กรกฎาคม เป็นการรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และในวันที่ 10 กรกฎาคม เป็นของนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
กองพัฒนานักศึกษา /ภาพ

More from my site