คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.อีสาน เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน 7 สาขา พร้อมรับการตรวจมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

วันที่ 3 กรกฎาคม​ 25 […]