วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร นำทีมที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาคการผลิต เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ USC อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง การเปลี่ยนของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมนำภาคธุรกิจ “ฝ่าวิกฤตโควิดเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ ด้วย Green Business”

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร

More from my site